Många patienter lider av sneda och roterade tänder, eller av stora tandmellanrum. En estetisk tandreglering är ofta en enkel och ganska snabb behandling– som ger ett fantastiskt estetiskt resultat. Vilket material som används beror på patientens önskemål och förutsättningar.