Estetisk tandvård är ett säkert och effektivt sätt att få ett vackert och hälsosamt leende. Det är en tandvård som utgår från läran om ansiktet och tändernas harmoni, en vetenskap som kombinerar färg, material, teknik och estetik. Syftet är att skapa naturliga och behagliga resultat.

Tack vare estetisk tandvård kan du som oroar dig över ditt utseende få ett nytt och vackert leende. Kombinationen av kunskap och moderna material ger oss goda möjligheter att skapa personliga lösningar och att möta dina individuella önskemål.

Inom estetisk tandvård använder vi ofta ett skonsamt kompositmaterial som har ett emaljliknande utseende. Kompositen modelleras smärtfritt direkt på tänderna och utan att skada den ursprungliga tandsubstansen. Resultatet– ett vackert och naturligt leende.

 

Våra behandlingar

 

Med ett brett utbud av behandlingar har vi goda möjligheter att möta dina individuella önskemål. Vi kommer gemensamt överens om vilken behandlingsmetod som är lämplig för dig och dina förutsättningar. Alla våra behandlingar bygger på modern och skonsam teknik. Och självklart tar vi ansvar för dina tänder och följer upp resultatet– även efter en avslutad behandling.

Direktfasad 
Direktfasader i komposit ger ojämna och sneda tänder ett helt nytt utseende. Komposit är ett mycket skonsamt plastmaterial, som kan modelleras direkt på tänderna utan att påverka den ursprungliga tandsubstansen. Vi använder kompositmaterialet vid flera olika typer av ingrepp, och resultatet är en naturlig emaljliknande yta. Behandlingen är dessutom helt smärtfri och kan ofta utföras på bara ett besök.

Skalfasad 
Skalfasader i porslin kan totalt förändra tändernas färg och form. Porslinsfasader och kronor används bland annat för att korrigera ojämna tandrader och för att rekonstruera slitna eller missfärgade tänder. Porslin är ett starkt material som ger ett hållbart och varaktigt resultat.

Estetisk Tandreglering
 Många patienter lider av sneda och roterade tänder, eller av stora tandmellanrum. En estetisk tandreglering är ofta en enkel och ganska snabb behandling– som ger ett fantastiskt estetiskt resultat. Vilket material som används beror på patientens önskemål och förutsättningar.

Tandblekning
 Stigande ålder och yttre påfrestningar får tänderna att mörkna med åren. En tandblekning kan backa tändernas synbara ålder och ger dig ett bländande vitt leende. Vi har flera olika blekningsalternativ, men för bästa resultat brukar vi rekommendera Nigt Guard.

Tandköttskorrektion
 Tandkött som börjar högt upp på tänderna kan leda till blottade tandrötter. Och ett tandkött som går för långt ner får tänderna att se korta ut. En tandköttskorrektion kan åtgärda problemet och ge harmoni till leendet. Detta är ett relativt enkelt ingrepp som ofta kan göras i samband med övriga behandlingar.

Ojämn Tandrad (porslinsfasad)
 Patienten har en ojämn tandrad där framtänderna ligger bakom de andra tänderna. I dessa fall använder vi ofta porslinsfasader för att bygga upp en jämnare tandrad och ett harmoniskt leende. Klicka här för att se Före & Efter bilder på Ojämn Tandrad (porslinsfasad).

Missfärgade fyllningar (kompositfasad) 
Patienten har en missfärgad framtandsfyllning som ger oestetiska märken på framtänderna. Vi ger tändernas framsida en vacker fasad genom att ersätta fyllningen med ny komposit, och att modellera ett tunt kompositlager på tandens yta. Det går också att göra en fasad i porslin.Klicka här för att se Före & Efter bilder på Missfärgade fyllningar (kompositfasad).

Mellanrum (estetisk tandreglering) 
Patienten har smala tänder som skapar mellanrum mellan tänderna. För att få bort det glesa intrycket bygger vi på tänderna med kompositfasader. I liknande fall kan även porslin vara ett alternativ. Klicka här för att se Före & Efter bilder på Mellanrum (estetisk tandreglering).

Slitna Tänder 
Patienten har mycket slitna och missfärgade tänder. Med hjälp av porslinsfasader kan vi ge tänderna ett helt nytt utseende och skapa ett nytt och attraktivt leende. Klicka här för att se Före & Efter bilder på Slitna Tänder.

Missfärgade Tänder
 Patienten har en missfärgad framtand. Genom att modellera ett tunt kompositlager över tandytan så skapar vi en ny och attraktiv fasad. Klicka här för att se Före & Efter bilder på Missfärgade Tänder.

Mörka kanter på kronor. 
Den gamla tidens porslinskronor hade ofta en innerkrona av metall. Metalldelen kan ge mörka och otrevliga kanter nere vid tandköttet. Här har vi ersatt den gamla kronan med en ny och metallfri krona– utan mörka kanter.

Roterade & trångställda tänder
 Patientens sneda tänder fick ett nytt utseende med hjälp av direktfasader i komposit. Klicka här för att se Före & Efter bilder på Roterade & trångställda tänder.

Mock-Up
 Innan vi genomför en behandling kan vi bygga upp en modell i munnen. På så sätt kan patienten prova, känna och se resultatet redan innan vi gör något ingrepp.